Baleti

SNP

Vragolanka

uskoro

Bitef

Želja da se napravi čvrsta istorija završiće se neuspehom

Polazna želja u kreiranju ove plesne predstave jeste pitanje: na koji način arhiviranje plesne umetnosti može biti...

NP BG

Žene u d-molu / Duga Božićna večera

ŽENE U D-MOLU Balet Žene u d-molu je inspirisan divljenjem prema genijalnosti J. S. Baha. Izvor...

Bitef

Zidanje Skadra

Najveći sukob u Zidanju Skadra, iako se u pesmi nikad direktno ne aktualizuje - je onaj između Vile i mlade...

NP BG

Žizela

Egzotičnost, povratak prirodi i približavanje jednostavnom „narodnom“ životu, dualizam realnog i...

SNP

Žizela

Možete li zamisliti filharmoniju koja nikada ne svira Betovenove simfonije, dramsko pozorište koje nema na...