47. Eks Teatar fest

01. jun 2018. - 03. jun 2018.
Pančevo

47-ex-teatar-festEks Teatar fest će se ove godine po 47. put održati od 1. do 3.juna u organizaciji Doma omladine Pančevo pod sloganom "Pozorište u akciji".

Selektorka festivala Sunčica Milosavljević je povodom izbora predstava poručila:

ZA SKLADNIJI I SREĆNIJI SVET

Ovogodišnja festivalska selekcija izdvaja važan segment savremene pozorišne prakse koja nastaje kako na margini, tako i u samom „mejnstrim” teatru, a to je pozorište s podjednakim estetskim i aktivističkim kvalitetom. Ova vrsta pozorišta motivisana je osetljivošću umetnika za probleme u društvu i potrebom da se doprinese njihovom rešavanju. Cilj aktivističke predstave jeste da utiče na način razmišljanja gledalaca, promeni njihove stavove i okuraži ih da preduzmu realnu akciju.

Aktivistička usmerenost nije jedini oblik akcije koji izdvaja ovu vrstu pozorišta. Vrlo često predstava nastaje kroz kreativnu akciju – kroz direktan, improvizovan rad na sceni, bez gotovog teksta i jasnog narativnog ili poetskog ishoda ka kome se kreće. Po tome, aktivističko pozorište jeste i eksperimentalno.

Takođe, pozorišni aktivisti s pravom smatraju da je učestvovanje u dramskim aktivnostima – gde je moguće iskazati stavove i preduzimati akcije u uslovima dramske fikcije – način da se učesnici, bilo da su umetnici ili ne, osnaže za delovanje u stvarnim okolnostima. U tome leži akciona priroda dramske kreativnosti.

Program koji je pred vama ističe društvenost pozorišta i njegovu moć da podrži realnu društvenu promenu. Načini na koje ono to čini, izrazi koje koristi i poetski okviri koji ga nadahnjuju, različiti su; zajednički imenitelj je, pak, taj da gledaoci ne mogu ostati pasivni i da ćemo stoga što smo u dramskoj priči prepoznali sebe i time postali njen učesnik, sa sedišta u auditorijumu ustati etičniji i hrabriji.

Na početku ovog kondenzovanog pozorišnog programa je san – vizija skladnog i srećnog sveta u kom vladaju uvažavanje, podrška, solidarnost i ljubav. Harmoniju tog sveta remete ljudske slabosti. Pokretač moralno pozitivne akcije je savest.

Podsetićemo se da su naš današnji svet gradili ljudi koji su se ponosili svojim idealima, bili hrabri da sanjaju veliko, želeli da promene svet, spremni da „moje” pretvore u „naše” i rešeni da svoje odluke odgovorno sprovedu.

Pogledaćemo zatim u sebe i probuditi svoje unutrašnje oko – ono koje nije lako slagati. Ponudićemo vam i priliku da prozrete površnost spektakla koji se nametnuo kao dominantna kultura u kojoj živimo.

I, tokom čitavog festivala, pozivamo vas da vodite dijalog s autorima – da pitate i govorite, da preispitate njihove i branite svoje stavove, da verujete i da sumnjate.

Na kraju, naša je nada da ćemo svi postati „sumnjiva lica” – ličnosti s integritetom i snagom, nosioci promene, moćni borci za pravičniji, ravnopravniji, moralniji, skladniji i srećniji svet.

Program 47. Eks Teatar festa
 

Petak, 1. jun 2018.

12.00 časova
Dvorana „Apolo”, Maksima Gorkog 6
Pozorište za mladu publiku: DRUGAČIJE BUDNI (30’)
Koncept i režija: Smiljana Tucakov i Dušan Kalejski
CEKOM, Zrenjanin i Pozorište „11. maj”, Jagodina

19.00 časova
Trg Zorana Đinđića
Transritualni (buto) performans MANDRAGORA (30’)
Autor i izvođač: Marko Nektan

19.40 časova
Dvorana „Apolo”, Maksima Gorkog 6
Svečano otvaranje

20.00 časova
Dvorana „Apolo”, Maksima Gorkog 6
Esej u pokretu: O S(A)VESTI (80’)
Autorka: Sanja Krsmanović Tasić
„Hleb teatar” i Udruženje „Umetnička utopija”, koprodukcija s „Bitef teatrom”

21.30 časova
Galerija Dvorane „Apolo”
Razgovor s autorima

Subota, 2. jun 2018.

19.00 časova
Dvorana „Apolo”, Maksima Gorkog 6
Dokumentarno pozorište: UEJDINJENJE ILI SMRT 1918. (120’)
Režija: Jelena Bogavac i Nenad Todorović
Dramaturgija: Jelena i Milena Bogavac
Narodno pozorište Priština u Gračanici

21.30 časova
Galerija Dvorane „Apolo”
Razgovor s autorima

Nedelja, 3. jun 2018.

16.00 časova
„Atelje mladih”, Dom omladine Pančevo, Svetog Save 10

17.00 časova
Senzorno pozorište: UNUTRAŠNJA SVETLA (Inner Lights(40’)
Koncept i režija: Vladislav Nešić
Pozorište PATOS, Smederevo

18.30 časova
Dvorana „Apolo”, Maksima Gorkog 6
Dance-tech performans: BUFFER (50’)
Reditelj: Izvanredni Bob

21.00 časova
Letnja scena Doma omladine Pančevo, Svetog Save 10
(u slučaju kiše program će biti premešten u Dvoranu „Apolo”)
Postdramsko pozorište: SUMNJIVO LICE (90’)
Koncept i režija: Vojislav Arsić
Reflektor teatar

22.30 časova
Mali klub Doma omladine
Razgovor s autorima