Akademija 28

Akademija 28

Nemanjina 28, Beograd

011 3616 020

http://akademija28.com

akademija28@yahoo.com


29. okt 2020. četvrtak
20:00
RSD 1000

30. okt 2020. petak
20:00
RSD 1000
Plastika
Scena
Plastika

31. okt 2020. subota
20:00
RSD 1000,1200