Akademija 28

Akademija 28

Nemanjina 28, Beograd

011 3616 020

http://akademija28.com

akademija28@yahoo.com


15. dec 2017. petak
20:00
RSD 500

16. dec 2017. subota
20:00
RSD 800
Plastika
Scena
Plastika

17. dec 2017. nedelja
12:00

17. dec 2017. nedelja
16:00

20. dec 2017. sreda
20:00
RSD 800

22. dec 2017. petak
20:00
RSD 700

27. dec 2017. sreda
20:00
RSD 800