Akademija 28

Akademija 28

Nemanjina 28, Beograd

011 3616 020

http://akademija28.com

akademija28@yahoo.com


19. feb 2019. utorak
20:00
RSD 800

21. feb 2019. četvrtak
20:00
RSD 800

23. feb 2019. subota
20:30
RSD 600

24. feb 2019. nedelja
20:00
RSD 600

27. feb 2019. sreda
20:00
RSD 800

28. feb 2019. četvrtak
20:00
RSD 800
Plastika
Scena
Plastika

Gostovanja

22. feb 2019. petak
20:00
Svlačenje
Pozorište mladih
Svlačenje