Akademija 28

Akademija 28

Nemanjina 28, Beograd

011 3616 020

http://akademija28.com

akademija28@yahoo.com


20. okt 2018. subota
20:00

21. okt 2018. nedelja
20:00
RSD 700

23. okt 2018. utorak
20:00
RSD 1000

26. okt 2018. petak
20:00
RSD 700
Svlačenje
Scena
Svlačenje

28. okt 2018. nedelja
20:00
RSD 600

31. okt 2018. sreda
20:00
RSD 800