Akademija 28

Akademija 28

Nemanjina 28, Beograd

011 3616 020

http://akademija28.com

akademija28@yahoo.com


23. jan 2020. četvrtak
20:00
RSD 800

24. jan 2020. petak
20:00
RSD 1000

25. jan 2020. subota
20:00
RSD 1000

28. jan 2020. utorak
20:00
RSD 800

30. jan 2020. četvrtak
20:00
RSD 1000

31. jan 2020. petak
20:00
RSD 1000/1200

08. feb 2020. subota
20:00
RSD 800
Plastika
Scena
Plastika

11. feb 2020. utorak
20:00
RSD 800

13. feb 2020. četvrtak
20:00
RSD 500
Kako ste?
Scena
Kako ste?

14. feb 2020. petak
20:00
RSD 1000

14. feb 2020. petak
18:00
RSD 600

18. feb 2020. utorak
20:00
RSD 800

19. feb 2020. sreda
20:00
RSD 1000/1200

20. feb 2020. četvrtak
20:00
RSD 1000

21. feb 2020. petak
20:00
RSD 1000

22. feb 2020. subota
20:00
RSD 800

25. feb 2020. utorak
20:00
RSD 500

27. feb 2020. četvrtak
20:00
RSD 800

28. feb 2020. petak
20:00
RSD 1000/1200

29. feb 2020. subota
20:00
RSD 800