Akademija 28

Akademija 28

Nemanjina 28, Beograd

011 3616 020

http://akademija28.com

akademija28@yahoo.com


11. dec 2018. utorak
20:00
RSD 800

12. dec 2018. sreda
20:00
RSD 600

13. dec 2018. četvrtak
20:00
RSD 1000

14. dec 2018. petak
20:00
RSD 1000

15. dec 2018. subota
20:00
RSD 800
Plastika
Scena
Plastika

16. dec 2018. nedelja
20:00
RSD 700

21. dec 2018. petak
20:00
RSD 800

22. dec 2018. subota
20:00
RSD 600

25. dec 2018. utorak
20:00
RSD 800

27. dec 2018. četvrtak
20:00
RSD 800