Narodno pozorište Kikinda

Narodno pozorište Kikinda

Trg srpskih dobrovoljaca 28, Kikinda

0230/422-638

http://pozoristekikinda.rs/

biletarnica@pozoristekikinda.rs


12. dec 2017. utorak
20:00
RSD 200, 300

16. dec 2017. subota
20:00
RSD 200, 300

22. dec 2017. petak
20:00
RSD 200, 300