Narodno pozorište Kikinda

Narodno pozorište Kikinda

Trg srpskih dobrovoljaca 28, Kikinda

0230/422-638

http://pozoristekikinda.rs/

biletarnica@pozoristekikinda.rs