Novosadsko pozorište

Novosadsko pozorište

Jovana Subotića 3-5, Novi Sad

021 525 552

http://www.uvszinhaz.com/

office@uvszinhaz.com

Pojedinačne cene karata:
Karta za premijeru: 500 dinara
Karte za predstave na redovnom repertoaru: 400 dinara
Popusti za karte (ne odnose se na premijeru):
Karta za đake i penzionere: 300 dinara
Karta za grupne posete: 200 dinara (grupu čini najmanje pet gledalaca)


17. jan 2022. ponedeljak
19:00

18. jan 2022. utorak
19:00
Hasanaginica
Velika scena
Hasanaginica

19. jan 2022. sreda
19:00
Nemir u duši
Velika scena
Nemir u duši

20. jan 2022. četvrtak
18:00
Kapetan Džon Piplfoks
Velika scena
Kapetan Džon Piplfoks

26. jan 2022. sreda
19:00

27. jan 2022. četvrtak
19:00
Idiot
Velika scena
Idiot

29. jan 2022. subota
19:00