Novosadsko pozorište

Novosadsko pozorište

Jovana Subotića 3-5, Novi Sad

021 525 552

http://www.uvszinhaz.com/

office@uvszinhaz.com

Pojedinačne cene karata:
Karta za premijeru: 500 dinara
Karte za predstave na redovnom repertoaru: 400 dinara
Popusti za karte (ne odnose se na premijeru):
Karta za đake i penzionere: 300 dinara
Karta za grupne posete: 200 dinara (grupu čini najmanje pet gledalaca)


12. nov 2019. utorak
19:00

13. nov 2019. sreda
19:00
Ana Karenjina
Velika scena
Ana Karenjina

14. nov 2019. četvrtak
19:00
Hasanaginica
Velika scena
Hasanaginica

26. nov 2019. utorak
19:00
Ana Karenjina
Velika scena
Ana Karenjina

Gostovanja

29. nov 2019. petak
20:00
Hasanaginica
Narodno pozorište Sombor
Hasanaginica