Puls teatar

Puls teatar

Hilandarska 2, Lazarevac

011 8127 150

http://www.pulsteatar.org.rs

puls@lazarevac.rs, ppp@lazarevac.rs


29. okt 2019. utorak
20:00

Gostovanja

25. okt 2019. petak
20:00
RSD 500
Kod šejtana ili jedna dobra žena
Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić
Kod šejtana ili jedna dobra žena