Puls teatar

Puls teatar

Hilandarska 2, Lazarevac

011 8127 150

http://www.pulsteatar.org.rs

puls@lazarevac.rs, ppp@lazarevac.rs


Gostovanja

24. jun 2019. ponedeljak
20:30
RSD 200-800
Živi su, nije smešno
Narodno pozorište u Beogradu
Živi su, nije smešno

25. jun 2019. utorak
20:00
Kod šejtana ili jedna dobra žena
Narodno pozorište Užice
Kod šejtana ili jedna dobra žena