Reflektor teatar

Reflektor teatar

Preševska 13, Beograd

+381604088863

http://reflektorteatar.rs

office@reflektortetar.rs


Gostovanja

25. apr 2019. četvrtak
20:30
RSD premijera
Da li bi htela da se još ponekad nađemo?
Narodno pozorište u Beogradu
Da li bi htela da se još ponekad nađemo?

19. maj 2019. nedelja
19:30
Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi
Narodno pozorište Užice
Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi

23. maj 2019. četvrtak
20:00
RSD 700
Sumnjivo lice
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Sumnjivo lice