Reflektor teatar

Reflektor teatar

Preševska 13, Beograd

+381604088863

http://reflektorteatar.rs

office@reflektortetar.rs


Gostovanja

22. okt 2019. utorak
20:00
RSD 700, za studente i srednjoškolce 400
Muškarčine
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Muškarčine

31. okt 2019. četvrtak
20:30
RSD 700
Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi
Jugoslovensko dramsko pozorište
Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi