Reflektor teatar

Reflektor teatar

Preševska 13, Beograd

+381604088863

http://reflektorteatar.rs

office@reflektortetar.rs


Gostovanja

26. nov 2019. utorak
20:00
RSD 700, za studente , nezaposlene i penzionere 350
Muškarčine
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Muškarčine

26. dec 2019. četvrtak
20:30
RSD 700
Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi
Jugoslovensko dramsko pozorište
Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi