Reflektor teatar

Reflektor teatar

Preševska 13, Beograd

+381604088863

http://reflektorteatar.rs

office@reflektortetar.rs


17. feb 2019. nedelja
20:00
RSD 700, za studente i srednjoškolce 400
Muškarčine
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Muškarčine

24. feb 2019. nedelja
20:00
RSD 700, za studente i srednjoškolce 400
Crvena: samoubistvo nacije
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Crvena: samoubistvo nacije

Gostovanja

20. feb 2019. sreda
20:30
RSD 700, za studente i srednjoškolce 400
Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi
Jugoslovensko dramsko pozorište
Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi