// //
 

Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić

Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić

Bulevar kralja Aleksandra 77a, Beograd

011 408 75 0

http://ukvuk.org.rs/

biletarnica@ukvuk.org.rs


23. apr 2018. ponedeljak
20:00
RSD 1000
Kos
scena "Kult"
Kos

24. apr 2018. utorak
20:00
RSD 500
Brak u stvari ljubav
scena "Kult"
Brak u stvari ljubav

25. apr 2018. sreda
20:00
RSD 500
... I ostali
scena "Kult"
... I ostali

27. apr 2018. petak
20:00
Iluzije
scena "Kult"
Iluzije

28. apr 2018. subota
20:00
Treznilište
scena "Kult"
Treznilište