Naglavačke

Ulogujte se da dodate predstavu u listu zelja
0.0

Broj ocena: 0;

Naglavačke

Pisac: Dalija Aćin Telander i Keren Levi,

Igraju:

Milica Pisić
Jovana Rakić Kiselčić
Vladimir Arsenijević

Koreografija: Dalija Aćin Telander i Keren Levi (Holandija/Izrael), Muzika: Tian Rotvel (Holandija), Video asistencija: Asi Veic i Robert Gradisen„Naglavačke“ je predstava koja predlaže najmlađoj publici jedinstven susret sa savremenim plesom. Obraćajući se dečijoj radoznalosti, predstava na specifičan način stimuliše percepciju i interakciju i poziva decu da učestvuju, istražuju i otkriju sebe i druge kroz neobično vizuelno i fizičko iskustvo. Njihova uloga i učešće u izvođenju ih ohrabruje i podstiče da vide sebe i druge iz nove perspektive, poziva ih na saradnju, intrigira njihovu radoznalost i doprinosi njihovom shvatanju plesa i umetnosti. Estetika predstave insistira na minimalizmu i jednostavnosti. Odstupanjem od uobičajenih pozorišnih konvencija predstava daje prednost spontanosti, riziku i ‘open end’  pristupu.

Osnovna ideja predstave bazira se na interaktivnoj strukturi koja predlaže perceptualno putovanje od prostora ka objektu, od objekta ka telu i kretanju, i konačno, od kretanja ka plesu. Sa ciljem dodatne stimulacije perceptivnog iskustva publike u predstavi se koristi ‘live’ video koji publici otvara nesvakidašnju perspektivu izvedbenih radnji i naglašava vizuelni aspekt dešavanja, te doprinosi interaktivnosti izvođenja na specifičan način. Korišćenjem predmeta dostupnih u svakodnevnom životu, sa akcentom na recikliranje, kao i korišćenjem svedene, ‘old school’ tehnologije sadržaji predstave ostavljaju puno prostora deci za domaštavanje i razigravanje.
Partneri uključeni u realizaciju projekta i autori dele stav da je prioritet projekta redovnost izvođenja i dostupnost predstave što većem broju publike, te će nakon istraživačkog i kreativnog procesa predstave biti ostavljene i izvođene u Poljskoj, Srbiji, Švedskoj i Holandiji, sa lokalim izvođačima.

Brojna istraživanja potvrđuju važnost interaktivnih susreta dece sa umetnošću. Stimulativna iskustva koja podstiču na učešće kroz pokret i kreativnost doprinose kognitivnom razvoju dece, podstiču samopouzdanje i kreativnost i utiču na njihovo buduće shvatanje sveta i njihove uloge u njemu.