CROSSOPERA, iz Linca, Modene i Novog Sada, osvojila je grant Kreativne Evrope za najbolju saradnju projekata


CrossOpera “Drugost: strah i otkriće” je EU projekat Kreativne Evrope koji udružuje tri operska pozorišta - Teatro Comunale di Modena, Italija, Landestheater Linz, iz Austrije i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, Srbija.

Linc i Novi Sad su gradovi pobratimi Modene.

Glavni cilj projekta je da pomenuta pozorišta u koprodukciji naprave operu koja će imati tri zasebna čina, koja će komponovati tri kompozitora: Jasmina Mitrušić Đerić (Srbija), Luiđi Ćinkve (Italija) i Valentin Rokebir(Nemačka). Tema sva tri dela je "Drugost: strah i otkriće", i zasniva se na problemu interkulturalnog sukoba i integracija, priče vezane za nedavne migracije prema zemljama Evropske unije.

Umetnički tim pevača i muzičara imaće muzičke probe svakog čina u svim pozorištima ('austrijski' čin u Lincu, 'srpski' čin u Novom Sadu, 'italijanski' u Modeni) vođene i pod nadzorom lokalnog kompozitora. Postavljanje će početi u Modeni, gde će se odigrati i poslednji krug muzičkih i scenskih proba cele opere, te biti završene premijerom predstave, u maju 2020. godine. Nakon Modene opera će sa celim timom otputovati u Linc, a potom u Novi Sad. 

Svaki od činova izvodiće se na maternjem jeziku pozorišta učesnika - srpskom, nemačkom i italijanskom, a titlovi će biti prevedeni na zvanični jezik države gde se opera izvodi. Vokalni ansambl čine 6 pevača, po dva iz svake države.

Prateći uputstva Kreativne Evrope, projekat će podstaći transnacionalnu mobilnost umetnika i profesionalaca, kao i transnacionalnu cirkulaciju kulturnog i kreativnog stvaranja, kojima su ciljevi da se promovišu kulturna razmena, interkulturalni i međuverski dijalog, razumevanje kulturne raznolikosti i socijalna inkluzija. Prekogranična strategija mobilnosti ima za cilj izgradnju kapaciteta za kulturne stvaraoce, koji su uključeni u projekat, da rade transnacionalno i međunarodno. Postizanje nove i šire publike, interkulturalnog i međuverskog dijaloga, poštovanje različitih kultura i kulturnih izraza i olakšavanje integracije izbeglica su prioriteti CrossOpere kao jedne od osnovnih perspektiva Kreativne Evrope.

Iako je proizvodnja opere središte projekta, glavni zadatak je ipak da ciljano ispuni niz predmeta od posebnog interesa evropskih kulturnih programa. Svi oni će pomoći da se poboljša i razvije identitet, kulturna svest i vizija partnera i publike u Evropskoj uniji, ali takođe i na lokalnom i nacionalnom nivou. Aktivnosti tokom boravka u trima različitim zemljama  uključivaće i obuku u razvoju publike i interakciju sa lokalnim zajednicama, obraćajući posebnu pažnju da se uključe najčešće nedovoljno zastupljene grupe kao što su izbeglice.Povratak na vesti