„Dva viteza iz Verone“ premijerno u Šabačkom pozorištu


U subotu 1. februara od 20h, na večernjoj sceni Šabačkog pozorišta odigraće se premijera predstave „Dva viteza iz Verone“, u režiji Mije Knežević, dok dramaturgiju potpisuje Đorđe Petrović po istoimenoj komediji  Vilijama Šekspira.

Činjenicu da postoje dela koja govore o vanvremenskim temama i idejama Šekspir još jednom potvrđuje, ovog puta jednim od prvih dela koje je napisao, komedijom „Dva viteza iz Verone“. Sam zaplet nameće brojna pitanja sa kojima se mladi, kako iz Šekspirovog doba tako i danas, susreću - pitanja prijateljstva, ljubavi, obrazovanja, putovanja… Među njima, svakako se izdvaja i večita dilema položaja pojedinca u svetu satkanom od onih koji vladaju i onih nad kojima se vlada. Međutim, pisac se u ovom delu odlučio da akcenat stavi na dva lica vrline i da suštinski pokuša da odgovori - koje je pravo? Uzimajući u obzir svet u kome trenutno živimo, diskutabilnost vrednosti, duple standarde, kao i sve ustaljeniji fenomen „post-istine“, sa lakoćom se može uvideti aktuelnost koja karakteriše „Dva viteza iz Verone“.

Reč rediteljke:

Iako za svaki događaj postoji i ona druga strana sa koje ćemo ga posmatrati i analizirati, deluje da je u današnjem (javnom) svetu sve lako podložno nekom kvazi dvostranom sagledavanju, kako pojava i događaja, tako i ličnosti. Stvorili smo jedan olaki, paušalni, procenjivački svet u kojem navodna sagledavanja stvari iz različitih uglova zapravo dovode do relativizacije mnogih pojmova. Pošto u procenjivanju stvari veliku ulogu igra i pozicija sa koje se nešto posmatra, tako smo stigli i do toga da se lako praštaju ozbiljne i nedopustive greške, a sam moral ispada neka potpuno prevaziđena kategorija, jer je i on tobože podložan dvostranom sagledavanju. Tu je najteže mladim ljudima, koji tek treba da provere na svojoj koži u kakvom društvu žive, i da li u njima postoji posađen moral koji se neće tako lako slomiti zbog novih životnih okolnosti. Iako nas život iskušava svakodnevno, pitanje lične časti i odgovornosti niko ne može da izrelativizuje dok u sebi imamo izgrađenu svest o istima. Dva viteza su predstava o jednoj časti, koje u savremenom svetu gotovo da i nema.

Reč dramaturga:

Komično-farsična drama Dva viteza iz Verone Vilijama Šekspira već u naslovu poziva na tumačenje dualnosti koja se i danas, nakon četiri veka, javlja kada se pojedinac susretne sa nepromenljivošću nekog moralnog načela. Kada se Vitez, zaštitnik vrline, afirmiše kroz tek dva prijatelja, dve svesti, dva grada, jasno se uočava lakoća relativizacije upravo onih načela koja bi taj Vitez-zaštinik trebalo da brani. Čast, čojstvo, odgovornost, ljubav, pravda, sve se može naglavačke okrenuti u cilju sticanja lične koristi kako ljubavne, materijalne tako i vlastodržne. U takvom haotičnom svetu u kom ništa nije istinito, u kom ima puno odgovornosti a ni malo odgovornih, niko nije okrivljeni i svi su krivi za nestanak moralnog čoveka.

Naredna igranja ove predstave zakazana su za 4. i 14. februar na kamernoj sceni „Jelica Vojinović“.Povratak na vesti


Ukoliko želite da naš rad podržavate iznosom koji sami određujete na mesečnom nivou, kliknite ovde: https://www.patreon.com/hocupozoriste