Konkurs Bitef teatra za partnerske projekte nezavisnih trupa i pojedinaca

Bitef teatar
22. dec 2018.

Bitef teatar objavio je konkurs za partnerske projekte u sezoni 2019/2020, namenjen vaninstitucionalnim akterima scene.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, nezavisne trupe i inicijative, kao i nevladine organizacije sa prebivalištem u Srbiji, koji mogu da prijave predloge pozorišnih umetničkih projekata.
 
Predloge projekata treba poslati u pet primeraka u sledećem sadržaju:
- detaljna prezentacija umetničkog aspekta projekta
- kratka biografija ili CV podnosioca (do 300 reči)
- tehnička lista neophodna za realizaciju projekta
- adresa podnosioca.
 
Predloge projekata treba poslati na adresu: Bitef teatar (KONKURS BITEF TEATRA ZA PARTNERSKE PROJEKTE U SEZONI 2019/20), Terazije 29/1, 11000 Beograd, Republika Srbija.

Konkursna komisija će, u skladu sa Statutom i programskom koncepcijom, odabrati do tri produkcije za čiju realizaciju obezbeđuje partnersku, medijsku i tehničku podršku:

- partnersku podršku u vidu pisma o nameri i opredeljenosti za saradnju, kojima će autori imati mogućnost učestvovanja na konkursima za dobijanje sredstava kod postojećih domaćih i internacionalnih fondova
- tehničku i medijsku podršku u realizaciji projekta, u skladu sa svojim kapacitetima.

Sa pojedincima, nezavisnim trupama i nevladinim organizacijama čije predloge konkursna komisija Bitef teatra odabere, Bief teatar će sklopiti pojedinačne ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji kojima će biti regulisani i usklađeni svi detalji zajedničkog posla.

U donošenju odluke, interna komisija Bitef teatra će vrednovati radove na osnovu sledećih kriterijuma:

- umetnički kvalitet projekta
- mogućnost realizacije projekta i kompatibilnost sa novom repertoarskom politikom teatra koja podrazumeva čvršću povezanost sa Bitef festivalom,
- zasnovanost projekta na aktuelnim trendovima u savremenim izvođačkim praksama koji, između ostalog, podrazumevaju i brisanje distance između izvođača i publike i promišljanje pozorišnog čina kao prostora ponovnog formiranja zajednice.

Rok za slanje predloga projekata je 15. januar 2019. godine.

Odluka komisije će biti objavljena na sajtu Bitef teatra do 31. januara 2019. godine.

Izvor: SEEcult.orgPovratak na vesti


Ukoliko želite da naš rad podržavate iznosom koji sami određujete na mesečnom nivou, kliknite ovde: https://www.patreon.com/hocupozoriste