Narodno pozorište u Nišu član nove pozorišne asocijacije


Narodno pozorište u Nišu je učestvovalo u formiranju nove internacionalne pozorišne asocijacije. U Plevenu, u Bugarskoj osnovana je međunarodna pozorišna asocijacija "7 plus", koju čine pozorišta iz Poljske, Rusije, Litvanije, Estonije, Makedonije, Bugarske i Srbije. Inicijator i domaćin foruma bio je dramsko-lutkarsko pozorište "Ivan Radoev". Sedam pozorišta iz sedam zemalja deo su nove pozorišne grupacije, koja ima za cilj otvoranje ovih kulturnih prostora za ostale članove, razmenu umetnika i autora, kao i produkciju zajedničkih projekata sa posebnim akcentom na mlade reditelje i savremenu dramaturgiju. Asocijacija je otvorena za nove članove što i simbolizuje reč plus u samom njenom nazivu.

"Narodno pozorište Niš se na ovaj način otvara ka novim kulturnim prostorima, razvija  međunarodnu saradnju i time unapređuje svoje umetničke kapacitete. Biće puno pozorišnih eksperimenata i kreativnih laboratorija", objasnio je organizator dvodnevnog teatarskog foruma i direktor Plevenskog teatra Vasil Vasilev.

U osnivanju nove strukture učestvuju Vasil Vasilev, direktor Dramskog i lutkarskog pozorišta "Ivan Radoev" - Pleven, Maciej Novak - umetnički direktor Prvog poljskog profesionalnog pozorišta u Poznanu, Olga Poljevikova - šefica ruskog dramskog teatra Litvanija, Philip Loos - direktor, umetnički direktor Ruskog pozorišta u Estoniji, Tatjana Arthamonova - članica Veća likovnog teatra, Sankt Peterburg i Miljana Nenadov - direktor marketinga Narodnog pozorišta Niš.Povratak na vesti


Ukoliko želite da naš rad podržavate iznosom koji sami određujete na mesečnom nivou, kliknite ovde: https://www.patreon.com/hocupozoriste