„Naše mesto“ ponovo na Kamernoj sceni SNP-a


Predstava „Naše mesto“, nastala je iz duboke potrebe da se na jedan blizak, razigran i neposredan način progovori o gradu koji se guši, stenje pod pritiskom raznolikih klišea i predstava o sebi i stalne iskonske potrebe za uobličenjem posebnosti sopstvenog identiteta. Započinjuči ovu istraživačku avanturu, sučelili smo se sa bogatom klasičnom literaturom o našem gradu, njegovoj istoriji, znamenitostima, značajnim ličnostima, kao i kritičkim intoniranim stavovima o mnogim aspektima urbane, kulturne i istorijske zbiljnosti, sa jedne, i „literaturom“ koju proizvodemediji masovnih komunikacija, zadržavajući posebnu pažnju na sadržajima bezgraničnih prostora društvenih mreža, to jest na onoj virtalnoj „demokratskoj tribini“ na kojoj svako moože da iznese svoja mudra zapažanja, zaključke.  Suprostavljajući ovu sliku i stavove, dobija se jedna razuđena slika koja više nego nanovo potvrđuje da je suština život grada, pa tako i Novog Sada, mnogo kompleksnija, šira i razuđenija.

"Predstava priča o Novom Sadu, o svemo što bi on mogao da bude i to iz perspektive mladog čoveka koji živi u tom gradu i daje svoj doprinos u stvaranju slike o njemu.", rekao je dramaturg predstave Simon Grabovac.

"Polazeći od ideje da grad čine ljudi koji žive u njemu, a osluškujući priču ovih mladih ljudi, pokušali smo da dobijemo objektivnu sliku Novog Sada. Tragajući za razlozima nezadovoljstva, verujem da možemo da unapredimo naše mesto postavljajući pitanje gde je naše mesto i uviđanjem neizbežne istine da smo naše mesto mi sami", rekao je režiser Bogdan Janković.

Predstava „Naše mesto“ rađena je u koprodukciji Kulturnog centra i "Teatra 34". Režiser je Bogdan Janković, a igraju je mladi glumci Nikolina Spasić i Milan Novaković. Dramaturg predstave je Simon Grabovac, a za scenografiju je bila zadužena Nevena Vujasinović.

Predstavu možete pogledati 17. februara na Kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta sa početkom u 21:30 časova.

 

 Povratak na vesti


Ukoliko želite da naš rad podržavate iznosom koji sami određujete na mesečnom nivou, kliknite ovde: https://www.patreon.com/hocupozoriste