Početak kampanje 19. FIST-a simbolično na Dan studenata


04. Apr 2024.

Devetnaesti po redu Festival internacionalnog studentskog teatra – FIST održaće se od 20. do 25. maja pod sloganom „(Pri)stani na pritisak”. Ovogodišnji FIST bavi se temom pritiska sa kojim se mladi suočavaju u svojim dvadesetim godinama, zbog čega kampanja festivala simbolično počinje na Dan studenata, 4. aprila. Festival će otvoriti predstava Nacionalne akademije dramskih umetnosti iz Poljske, „U samoći pamučnih polja”, a narednih dana će svoje predstave izvesti i eminentne pozorišne akademije iz Grčke, Rumunije, Bugarske i Hrvatske. koje tretiraju teme nezaposlenosti mladih umetnika, kreativne blokade i tempa kapitalističkog društva, kao i bega od suočavanja sa sopstvenim životom. 

Kako danas studenti obeležavaju 4. april, Dan studenata? Ovaj deo srpske populacije je u javnosti često zanemaren, a njihovi problemi nevidljivi, iako utiču na društvo u celini. Nezaposlenost, kvalitet obrazovanja i nemogućnost osamostaljivanja samo su neke od tema koje se direktno tiču položaja studenata i mladih uopšte, a statistika pokazuje da itekako ima razloga za brigu. Pritisak koji mladi osećaju postao je simbol njihovog savremenog života, a upravo je to bio povod studentima Fakulteta dramskih umetnosti da ovogodišnji Festival internacionalnog studentskog teatra (FIST) posvete temi pritiska i o njoj progovore glasno. 

Prema popisu iz 2022. godine, mladi čine 15,76% populacije u Srbiji, ali i 18,43% od ukupnog broja nezaposlenih. Pitanje rada i radnih prava jedno je od ključnih problema mladih u Srbiji, što pokazuju i podaci do kojih je došla Krovna organizacija mladih Srbije – dve trećine mladih ne radi na poziciji za koju su se školovali, a mnogi od njih veruju da su „za dobijanje posla najvažnija lična i porodična poznanstva i kontakti, kao i članstvo i aktivizam u političkoj partiji”. Mladi navode i obrazovni sistem kao veliki problem srpskog društva, a čak 12% njih, prema pisanju KOMS-a, moralo je da odustane od obrazovanja iz finansijskih razloga. Sistem vrednosti i nedostatak pravde i demokratije su takođe prepoznati kao teme koja imaju direktnog uticaja na kvalitet života omladine, a spisak se dalje nastavlja. Iako je bilo naznaka da će se izvesni koraci preduzeti, te da će institucije formirati konkretne strategije za poboljšanje položaja mladih u Srbiji, ova borba za sada je prepuštena samim mladima. 

Aktivno učešće u progovaranju o problemima sa kojima se susreću mladi odlučili su da uzmu i studenti Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture Fakulteta dramskih umetnosti, koji ovogodišnje izdanje Festivala internacionalnog studentskog teatra (FIST) posvećuju temi pritiska. Pod sloganom „(Pri)stani na pritisak”, 19. FIST će se održati u periodu od 20. do 25. maja na lokacijama koje su centar okupljanja mladih u Beogradu. Tim ovogodišnjeg izdanja festivala prepoznao je reč „pritisak” kao onu koja objedinjuje sve sa čim se mlad čovek suočava u svojim dvadesetim godinama, zbog čega je celokupni program 19. FIST-a posvećen bavljenju upravo ovom temom. „Živeti u svojim dvadesetim godinama znači nesnađenost, izgubljenost, prepuštenost. Prepuštenost slučaju, sebi, drugima, očekivanjima, bolu, sreći, životu. Živeti u dvadesetim godinama znači praviti greške, ispravljati ih, ljutiti se, voleti, imati visok standard, pokazati sebe, sakriti sebe, zaštititi sebe. Živeti u dvadesetim godinama znači da vreme teče, a mi imamo osećaj da stojimo. Vreme teče i ono neće stati, a od pritiska nam zuji u ušima”, poručuje tim 19. FIST-a.

Zagrevanje za festivalski program počinje 8. maja, kada će se u „Prostoru Miljenko Dereta” sa početkom u 18 časova održati tribina na temu političke, ekonomske i socijalne participacije mladih. Prateći program ovogodišnjeg FIST-a sastojaće se i iz intenzivnog, trodnevnog programa radionica i panel diskusija namenjenih mladima koji svoju profesionalnu karijeru vide u pozorištu, kao i izložbe radova studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u umetničkoj galeriji „Polet”. 

Da li pristaješ na pritisak ili mu staješ na put? Dođi na 19. FIST i otkrij! Pritisak se meri paskalom, ali FIST pritisak meri drugačije. Više informacija o samom programu i njegovim pratećim aktivnostima možete pronaći na zvaničnom veb-sajtu, Instagram i Tiktok profilu festivala.Povratak na vesti


Ukoliko želite da naš rad podržavate iznosom koji sami određujete na mesečnom nivou, kliknite ovde: https://www.patreon.com/hocupozoriste