Terapija dramom i pokretom stiže u Srbiju

Milana Petković
07. feb 2019.

Dve radionice, za domaću scenu neobičnog pristupa terapiji, biće održane 9. i 10. februara u prostorijama Doma kulture „Studentski grad“. Prisustvo originalnom vidu aktivnosti sebi je zagarantovala nekolicina prijavljenih polaznika, ali se, s obzirom da je u pitanju zanimljiva novina na polju terapije dramom, nadamo da će inicijativa biti ponovljena, te vam je bliže i detaljnije predstavljamo.

Terapija dramom i pokretom je inicijalno zasnovana na ideji da se poteškoće rešavaju indirektno putem metafore i korišćenjem unutrašnjeg, neverbalnog izražavanja. U pitanju je simbolički jezik slika, koji je izražen upotrebom pokreta, dodira, glasa u sigurnoj i opuštajućoj atmosferi.

Ovakva terapija je poznata kao Sezami pristup. Zasniva se na teorijama o psihologiji nesvesnog Karla Junga i teoriji pokreta Rudolfa Labana. Terapeutske aktivnosti su korisne za imaginaciju, koja prestaje da bude prosto mišljenje o nečemu i postaje izražena aktivnost koja se oseća i živi.

„Osnovna pretpostavka funkcionisanja drama terapije je upravo estetska distanca, koja paradoksalno omogućava dublje doživljavanje realnosti. Za razliku od psihodrame u kojoj klijenti prerađuju sopstveni materijal, u drama terapiji priča postaje medijum putovanja između drame i subjektivne priče. Iako oba pristupa aktiviraju imaginaciju učesnika primenom različitih kao da – aktivnosti, drama terapija ostaje u imaginativnom prostoru. Scene u drama terapiji nisu direktno u vezi sa iskustvima klijenata – prisutno je više improvizacije i fikcije, polazeći od toga da nam igra omogućava osećaj slobode i dozvole. U psihodrami je fokus na imaginativnim sadržajima uglavnom na početku sesije, tokom zagrevanja. U drama terapiji metafora je sama po sebi isceljujuća i nema potrebe iznalaziti tokom jedne sesije šta se nalazi iza neke slike ili simbola.“, objašnjava Maja Maksimović, koja će zajedno sa Meri Smail, bivšom upravnicom Sezami instituta, voditi predstojeće radionice.

 Važan deo sesije je razgovor, ali nije zadatak drama terapeuta da tumači klijentov simbolički, unutrašnji materijal. Njihova je uloga da otvori prostor za neživljene aspekte psihe i da, vremenom, ovi delovi postanu manje nepoznati. Jednom kada su ideja, sećanje, osećaj ili misao svesni, postoji više izbora o tome šta se može učiniti sa time. Reakcije i ponašanje se postepeno mogu razumeti i promeniti.

Terapiju dramom i pokretom stiže uz saradnju sa Regionalnom asocijacijom za psihodramu i integrativnu primenu psihoterapije, a samo učešće na dvodnevnoj radionici, zainteresovane prijavljene polaznike koštaće 90 evra s tim da je za studente kotizacija snižena. Prvog dana radionica će trajati od 10 do 18 časova, dok će druga biti nešto kraća i trajaće od 10 do 14 časova.

Foto: Estrella Luna MunozPovratak na vesti


Ukoliko želite da naš rad podržavate iznosom koji sami određujete na mesečnom nivou, kliknite ovde: https://www.patreon.com/hocupozoriste