Bajka o uspavanom Vremenku

Narodno pozorište "Sterija" | Predstava za decu
Ulogujte se da dodate predstavu u listu zelja
0.0

Broj ocena: 0;

Bajka o uspavanom Vremenku

Pisac: Bojana Ivanov-Đorđević,

Igraju:

Srđan Radivojević
Tamara Tamči-Toskić
Ivan Đorđević
Neda Grubiša
Jovana Andrejević
Monika Boldovina-Bugle
Dojna Petrović
Sonja Radosavljević
Otvoreno srce sveta: Srdjan Pomorišić, Slobodan Kerčuu, Biljana Ilkić, Ivana Jovanović, Vera Mijailović, Ana-Marija Bućinac, Svetlana Dojčinov, Milan Filipović, Nikola Filipovic, Kristina Boljanac, Vladimir Nađ, Marija Perić

Kompozitor songova: Momir Cvetković, Scenografija: Sofija Lučić, Kostimografija: Senka ĐorđevićOsnova ideje rada na ovakvom nesvakidašnjem spoju u kome je jedan od naših zadataka bio da napravimo inkluzivnu predstavu, bila je promišljanje veze između filozofije i pozorišta i mogućnosti da ta veza bude lajt motiv nove pozorišne priče za decu. Osnovni izazov bio je inplementirati u tok predstave rad sa decom sa smetnjama u razvoju i uključiti ih kao izvođače zajedno sa profesionalnim glumicima. Bez obzira na pomoć stručnih saradnika, za većinu angažovanih na predstavi bila je to skoro nepremostiva novina. Sledeći izazov rada na predstavi o Vremenku bio je pomiriti ta dva sveta – sveta osoba sa smetnjama u razvoju i nas kojima se čini da nas se problemi te populacije ne tiču. Ta „dva sveta“ trebalo je spojiti u jedinstvenu pozorišnu igru sa jednim jedinim ciljem – da posredstvom pozorišta za decu gledaocima uputimo poruku humanosti koja se zasniva na ideji da dobre zajednice funkcionišu jedino onda kada nisu podeljene na „ove i one“, nego kada su njihovi članovi upućeni jedni na druge uz uvažavanje razlika, ali i korišćenje potencijala različitosti o čemu se promišljalo još od davnina. Kada je filozofija u pitanju nedopustivno je ne pomenuti Platona i njegovo viđenje mogućnosti idealnog državnog uređenja koje se može primeniti na bilo kom primeru uređenja. Platonovo shvatanje idealne države je usko povezano sa njegovim shvatanjem vaspitanja i obrazovanja. Vapitanje i obrazovanje, koje je pod nadzorom države treba da urođene sposobnosti svakog građanina razvije i oblikuje u potrebna socijalna svojstva - da razvije smisao za zajednicu, za pravednost. Tako je jedan od osnovnih ciljeva države da obezbedi onu slobodu, u kojoj svaki građanin može vršiti onaj posao za koji je najobdareniji i najsposobniji.