Održana tribina „Daske koje znanje znače“


Sinoć je u Domu omladine u Beogradu održana tribina pod nazivom „Daske koje znanje znače“, na kojoj je jedna od glavnih tema bila implementacije drame i teatra u osnovne i srednje škole. Tribina je ujedno najavila i prvi beogradski Angažman Fest, festival angažovanih i edukativnih predstava za mladu publiku, koji će trajati od 13. do 17. novembra.

Tribinu je otvorio direktor Angažman Festa Nenad Radović, govoreći o jednoj od najvažnijih uloga drame i teatra – podsticanju mladih na razmišljanje kroz postavljanje određenih pitanja i davanje odgovora na ista. Kao jedan od osnovnih problema današnje omladine istakao je veliki jaz koji postoji između roditelja i dece, koja se upravo zbog toga odlučuju da odgovore na mnoga svoja pitanja traže u okruženju, a ne u porodici. Govoreći o festivalu, Radović je izrazio želju da upravo ovaj festival preraste u „festival svih onih koji se bave pozorištem za mlade“.

Razgovor na temu implementacije drame (i teatra) u osnovne i srednje škole započela je moderatorka Tatjana Nikolić, saradnica na Fakultetu dramskih umetnosti, a o pozitivnim rezultatima dramskih metoda u osnovnoj školi i njihovom uticaju na đake, govorila je i Sandra Maksimović, vodič dramskog studija OŠ „Sveti Sava“ iz Kruševca. „Mi više učimo od mladih nego što oni uče od nas“, istakla je ona, napominjući da mladi nisu nemotivisani, već da im se treba prilagoditi i osluškivati njihove potrebe tokom njihovog procesa obrazovanja. Jedna od sagovornica bila je i Sandra Stojiljković, koautor i realizator obuke nastavnika za oblast drame, koja je kao krucijalnu stvar za dalji razvoj društva i poboljšanja sistema obrazovanja navela „suživot drame kao umetnosti i kao metode u školama“. Sunčica Milosavljević, kao predstavnica BAZAART-a, skrenula je pažnju na važnu ulogu koju imaju nastavnici kao medijatori između onoga što se dešava na sceni i samih đaka, ocenjujući trenutna pozorišta kao nekorisna upravo iz razloga što sami učenici nemaju odgovarajuće nastavnike koji bi im približili scensko delo i tako olakšali njegovo razumevanje. U diskusiji je učestvovala i Sanja Krsmanović Tasić, predsednica CEDEUM-a (Centar za dramu u edukaciji i umetnosti), koja, između ostalog, radi sa mladima na dramskim i plesnim radionicama. Ona je napomenula da je izuzetno važno da pozorišni festivali budu mesta za umrežavanje mladih i međusobnu razmena ideja, ističući da u umetnosti ne bi trebalo da bude takmičenja niti nadmetanja.

Ova tribina pokrenula je mnoge važne teme koje se tiču kvaliteta obrazovanja, ali i podsetila na značaj teatra u školama, koji ni u kom slučaju ne bi trebalo da se posmatra kao posebna celina, nezavisna od školstva, već kao njegov sastavni deo. Korišćenje dramskih metoda u nastavi doprinosi ne samo razumevanju čitavog gradiva i stvaranju funkcionalnog znanja već i stvaranju slobodnih, kreativnih pojedinaca koji aktivno učestvuju u razvijanju i negovanju kulture. Jedna od učesnica tribine je upravo iz tog razloga istakla da je umetnost glavno sredstvo u procesu samospoznaje, ali i upoznavanja drugih, i poručila prisutnima: „Nije opasno misliti. Mislite!“Povratak na vesti


Ukoliko želite da naš rad podržavate iznosom koji sami određujete na mesečnom nivou, kliknite ovde: https://www.patreon.com/hocupozoriste