Raskrinkavanje mita o Zlatnom dobu

Piše: Ljiljana Božić
09. mar 2019.

Većina odraslih ljudi detinjstvo doživljava kao bajkovit period svog života, u kome se bezbrižno i ušuškano živelo. To je verovatno zato što čovek ima osobinu da, poslužiću se stihom jedne jugoslovenske umetnice, "pamti samo sretne dane". Jer, detinjstvo prati inicijacija u zajednicu odraslih i upoznavanje sa mehanizmima njenog funkcionisanja i sa samom ljudskom prirodom, a, ako hoćemo da budemo do kraja iskreni, ovaj proces se ne odvija bez određenih posledica. Predstava "Bajkoholik" uspešno prevazilazi stereotip "Zlatnog doba" i govori nam o detinjstvu iz jednog sasvim drugačijeg ugla.

U ovoj predstavi seanse kod psihijatra se održavaju uz pomalo neobičnu metodu: svaki klijent mora da živi i razmišlja u skladu sa fabulom  bajke koja najviše odgovara njegovom karakteru i životnoj priči. Kad se likovi u predstavi sažive sa junacima i junakinjama odabranih bajki, oni ih vraćaju u svet detinjstva i evociraju potisnute traume, koje su uzok njihovih problema u odraslom dobu. Tom prilikom demaskira se više društvenih tabua: pre svih, porodica kao bezuslovno utočište, roditelji kao besprekorni uzori i dečija seksualnost. Likovi predstave su u svojim porodicama i bližim okruženjima doživeli zanemarivanje, nerazumevanje, odbacivanje, nasilje, čak i seksualno uznemiravanje, što je rezultiralo formiranjem nesnađenih, nestabilnih i nesrećnih osoba. Potisnuta trauma se vraća svaki put u sve strašnijem obliku i zato povremena otrežnjenja imaju po likove nesagledive posledice. Odnosi junaka propraćeni su čitavim opsegom seksualnih frustracija, od straha do Edipovog kompleksa. Naslov predstave je u tom smislu vrlo simboličan, jer "Bajkoholik" je neko ko zavisi od bajke, odnosno, onaj kome je izmišljena priča o njegovom životu postala jedino sklonište od ružne i surove stvarnosti sa kojom ne može otvoreno da se suoči.

Predstava "Bajkoholik" razračunava se sa različitim problematičnim tekovinama patrijarhalnog društvenog poretka, naročito sa demonstracijom moći baziranom na rodnoj i starosnoj hijerarhiji. Raskrinkavajući mit o detinjstvu kao "Zlatnom dobu", ona razotkriva društveno licemerje, otvoreno govoreći o marginalizaciji dece i žena kao opštem principu funkcionisanja patrijarhata. Reklo bi se da je vrhunac obračuna sa društvenim licemerjem scena u kojoj majka upozorava "Crvenkapu" da će zbog svog provokativnog izgleda izazvati nekog "vuka", odnosno, u kojoj se odgovornost za seksualno nasilje tradicionalno svaljuje na žrtvu. O ličnoj i kolektivnoj mimikriji kao mehanizmima opstanka u društvu progovara se i kroz motive maske i čišćenja.

Odlazak kod psihijatra do skora je bio još jedan u nizu društvenih tabua, a sada je gotovo poprimio odlike pomodarstva, pa ova predstava implicitno upućuje na značaj mentalne higijene, čijoj popularizaciji ne pomaže nijedna od pomenutih krajnosti.

U "Bajkoholiku" sve je moguće, baš kao u pravoj bajci, pa i različite zamene uloga i poigravanja sa pitanjima identiteta. Ova predstava nije interaktivna u doslovnom smislu te reči, ali publika od početka svedoči neobičnom preplitanju stvarnosti i teatra, kao što se u komadu ukrštaju nauka i umetnost. Ovakav postupak naglašava univerzalnost umetnosti i njen značaj u svim sferama postojanja. Šetajući od prostorije do prostorije  UK "Parobrod" (Centra za kulturu Stari grad), gledaoci prolaze kroz nivoe svesti likova, svedoče njihovom suočavanju sa potisnutim traumama i otkrivaju na koji način su ih one obeležile. U tom smislu, posebno je indikativna poslednja scena, sa tri praseta iz istoimene bajke, koja prikazuje podsvest i njen značaj u čovekovom životu. Nakon što se na projektoru pojavljuju idilične scene iz crtanih filmova, slede dokumentarni snimci koji nude karnevalski obrt i naturalističko (ogoljeno) viđenje života. Gledajući ih, prasići se otrežnjuju od života u svetu bajki i u tom trenutku njihov opstanak postaje neizvestan. Humor je važan sastojak predstave "Bajkoholik", jer je omogućio da se kroz smeh uspešno progovori o mnogim ozbiljnim temama koje se tiču svakog od nas.
Ukoliko želite da naš rad podržavate iznosom koji sami određujete na mesečnom nivou, kliknite ovde: https://www.patreon.com/hocupozoriste