Pozorište na Terazijama

Pozorište na Terazijama

Terazije 29, Beograd

011 3229943

http://www.pozoristeterazije.com/

office@pozoristeterazije.com

Parter 1100-1700 din.
Balkon 800-1200 din.
Popust 30-50% na određene predstave


14. dec 2018. petak
19:30
RSD parter 2300, balkon 1700

15. dec 2018. subota
19:30
RSD parter 1000, balkon 700

16. dec 2018. nedelja
19:30
RSD parter 1500, balkon 1000

18. dec 2018. utorak
19:30
RSD parter 1300, balkon 900

20. dec 2018. četvrtak
19:30
RSD parter 1500, balkon 1000

21. dec 2018. petak
19:30
RSD parter 1000, balkon 700

22. dec 2018. subota
19:30
RSD parter 1300, balkon 900

23. dec 2018. nedelja
19:30
RSD parter 2300, balkon 1700

25. dec 2018. utorak
19:30
RSD parter 1500, balkon 1000

26. dec 2018. sreda
19:30
RSD parter 1500, balkon 1000

27. dec 2018. četvrtak
19:30
RSD parter 1700, balkon 1200

28. dec 2018. petak
19:30
RSD parter 1500, balkon 1000